Ambulansehistorie fra bruk av hestekjerrer i 1889 til de første bilene i 1915

Tittel

Ambulansehistorie fra bruk av hestekjerrer i 1889 til de første bilene i 1915

Video

Forteller

Trond Boye Hansen

Omtalte personer

Trond Boye Hansen, Gudbrand Jørgensen, Walter Hansen

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Paramedic Trond Boye Hansen forteller om ambulansehistorie fra bruk av hestekjerrer i 1889 og motoriserte ambulanser fra 1915. Den første sykebilen var privateide men fra 1916 hadde kommunene egne sykebiler. Sykebilene var staselige og sjåførene hadde høy status. Tid: 3:32

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

Ambulanse, hestekjerreambulanse, Scania Vabis, Horch, Pacard, Mercedes