Tidlig ambulansehistorie

Tittel

Tidlig ambulansehistorie

Video

Forteller

Trond Boye Hansen

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Trond Boye Hansen forteller om ambulansehistorie fra bruk av hestekjerrer i 1889 og motoriserte ambulanser fra 1915. Den første sykebilen var privateide men fra 1916 hadde kommunene egne sykebiler. Sykebilene var staselige og sjåførene hadde høy status. Tid: 3:32

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

Ambulanse, hestekjerreambulanse, Scania Vabis, Horch, Pacard, Mercedes