Historien om transplantasjonsmedisinens utvikling med hovedvekt på Norske forhold

Tittel

Historien om transplantasjonsmedisinens utvikling med hovedvekt på Norske forhold

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Erik Thorsby

Omtalte personer

Peter F. Hjort, Erik Thorsby, Jean Deausset, Audun Flatmark, Peter Medawar, Alexis Carell, Ragnvald Ingebrigtesen, Joseph Edward Murray, Leif Efskind, Ole Jacob Malm, Knut Hoegh, Carl Semb, Richard Wilson, Frank Bergan, Torstein Egeland

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i medisin Erik Thorsby forteller i samtale med Rolf Kåresen historien om transplantasjonsmedisinen med hovedvekt på utviklingen i Norge. Den første vellykkede nyretransplantasjon ble gjort i Boston, USA i 1954. Allerede i 1956 forsøkte professor Leif Efskin på det samme på Rikshospitalet men nylig avdød donor. Den ble mislykket fordi man manglet immunhemmende medikamenter. Den først på Ullevål ble gjort med mor som donor. Professor Ole Jacob Malm fant ut hvem som passet best som levende donor av far og far ved å transplantere hud fra dem begge på seg selv. Thorsby gir en oversikt over den videre utviklingen både av nyre, hjerte, lever, bukspyttkjertel og lungetransplantasjon frem til 2014 da opptaket ble gjort. Han beskriver hvordan han selv grunnla et vevstypelaboratorium og sammen med Torstein Egeland fikk opprette et benmargsregister. Der ble blodgivere, som også ville være benmargsgiver, ble vevstypet i det såkalte HLA systemet. I 2014 hadde man 30 000 givere i registeret. Men fordi man samarbeider med mange laboratorier i hele Europa, kunne man velge mellom mer enn 2 millioner giver og dermed finne en giver som passer de aller fleste vevstyper. Tilslutt reflekterer han litt over om det ville vært mulig med en så rask medisinsk utvikling med dagens medisinske byråkrati, og konkludere med at de neppe hadde gått. Tid: 32 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

Peter F. Hjort, Erik Thorsby, Jean Deausset, Audun Flatmark, Peter Medawar, Alexis Carell, Ragnvald Ingebrigtesen, Joseph Edward Murray, Leif Efskind, Ole Jacob Malm, Knut Hoegh, Carl Semb, Richard Wilson, Frank Bergan, Torstein Egeland, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, transplantasjonsmedisin, immunologi, avstøtningsreaksjon, HLA-typer, vevstyping, Scandiatransplant, asatioprin, cyclosporin, vevtypemolekyl, benmargstransplantasjon, nyretransplantasjon