Søren Bloch Laache (1854-1941) Professor, polyhistor og stabeis. Et 75 års minne

Tittel

Søren Bloch Laache (1854-1941) Professor, polyhistor og stabeis. Et 75 års minne

Video

Forteller

Stein A. Evensen

Omtalte personer

Søren Bloch Låke, Wilhelm Uchermann

År opptak

2017

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i indremedisin ved Rikshospitalet 1896 til 1923. Spesielt interessert i blodsykdommer, men intenst opptatt av at indremedisin ikke måtte deles opp. Sentral i etablering av Legeforeningen og dets tidsskrift. Orginal

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

Indremedisin, blodsykdommer, Legeforeningen, Tidsskrift for den norske legeforening, medisinerutdanning, oktoberfest, Søren Bloch Låke, Wilhelm Uchermann, Stein A. Evensen