Hjemmetransfusjon til blødersyke - Norge som pioner i 1970-årene

Tittel

Hjemmetransfusjon til blødersyke - Norge som pioner i 1970-årene

Video

Intervjuer

Erlend Hem

Forteller

Stein A. Evensen

Omtalte personer

Egil Gjone, Peter F Hjort, Stein A. Evensen

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Historien om etablering av hjemmetransfusjonstjeneste for blødersyke (hemofili) i Norge tidlig på 1970-tallet. En prosedyre som møtte motstand i legekretser. Men resultatene ble meget gode. Fravær fra skole og arbeid gikk ned med 75%. Tid 15 minutter

Stikkord

Blødere, hemofili, nasjonal selvforsyning, hepatittsmitte, Egil Gjone, Peter F Hjort, Stein A. Evensen, Erlend Hem