Vel seksti års utvikling av hjertestartere og pacemakere

Tittel

Vel seksti års utvikling av hjertestartere og pacemakere

Video

Forteller

Eivind Stoud Platou

Omtalte personer

Michael Nirowski, Gudmund Semb, Frank Bergan, Helge Grendal, Xavier Bichat

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Hjertemedisineren Eivind Stoud Platou forteller om utvikling av hjertestartere og pacemakere på Ullevål sykehus. Han var selv hovedansvarlig for denne aktiviteten i mange år. Han tok over for Helge Grendal som var pioneren på dette feltet i Norge. Han bygget opp en komplett samling av pacemakere og hjertestartere som kan ses på Ullevål museum i en utstilling som Platou har vært kurator for.

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

: Michael Nirowski, Gudmund Semb, Frank Bergan, Helge Grendal, Xavier Bichat, Eivind Stoud Platou, hjertestarter, pacmaker, EKG, minuttventilasjon, hjertefrekvens, resynkronisering