De første hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- Direktørens perspektiv

Tittel

De første hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- Direktørens perspektiv

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Jacob Natvik

Omtalte personer

Christiaan Barnard, Tor Frøysaker, Erik Myhre, Victor Hall, Kolbjørn Forfang, Erik Thorsby

År opptak

2014

Beskrivelse

Professor i immunologi, senere direktør for Rikshospitalet Jacob Natvig forteller om planleggingen av den første hjertetransplantasjonen ved Rikshospitalet som ble gjennomført av kirurgen Tor Frøysaker og hans medhjelpere natten til 6. november 1983. Det kom brått på helsemyndighetene til tross for at en styringsgruppe hadde sendt melding om at Rikshospitalet planla dette allerede i mars 1983. Med media var det gjort avtale om at noen skulle få eksklusiv tilgang om det ikke skrev noe før operasjonen var gjennomført Og intet kom ut før dagen etter. Natvig reflektere sammen med intervjuer over problemene med ressursfordeling Tid: 24 minutter

Stikkord

hjertetransplantasjon, kirurgi, Rikshospitalet, Christiaan Barnard, Tor Frøysaker, Erik Myhre, Karl Victor Hall, Kolbjørn Forfang, Erik Thorsby, Jacob Natvig