De første hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- De kirurgiske forberedelsene

Tittel

De første hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- De kirurgiske forberedelsene

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Odd Geiran

Omtalte personer

Odd Geiran, Harald Lindberg, Audun Flatmark, Tor Frøysaker, Erik Myhre, Karl Victor Hall, Kolbjørn Forfang

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i kirurgi Odd Geiran ble som reservelege på Rikshospitalets kirugiske avdeling A sammen med Harald Lindberg plukket ut til teamet som gjorde den første hjertetransplantasjonen i Norden natten til 7. november 1983. Hovedoperatør var Tor Frøysaker. Geiran forteller i dette opptaket om hvordan teamet forberedte seg. Det ble kun gjort to-tre forsøk på griser og man øvde uttak av hjerte på pasienter som skulle være nyredonorer. Operasjonen gikk svært bra og pasienten levde fortsatt da dette opptaket ble gjort i 2014 Tid: 8,5 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

hjertetransplantasjon, kirurgi, Rikshospitalet, Odd Geiran, Harald Lindberg, Audun Flatmark, Tor Frøysaker, Erik Myhre, Karl Victor Hall, Kolbjørn Forfang