Kvinneklinikken 100 år (1914-2014)

Tittel

Kvinneklinikken 100 år (1914-2014)

Video

Forteller

Per Børdal

Omtalte personer

Kristian Brandt, Kathy Anker Møller, Louise Isaksen, Trygve Hesselberg

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i gynekologi og obstetrikk Per Børdal forteller historien og Kvinneklinikken på Rikshospitalet i Pilestredet gjennom 100 år. Han beskriver en «trang fødsel» med svært lang planleggingstid før den åpnes i 2014. Flyttes til Gaustad i 2000. Han forteller om professor Kristian Brand som var den nye Kvinneklinikkens far og en meget dominerende herremann. Han var en vesentlig årsak til striden som oppstod da den kvinnelige legen Louise Isaksen ikke fikk en overlegestilling hun var klar best kvalifisert til. En strid som ble ført helt inn i stortinget. Tid. 26 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

Kvinneklinikken, jordmorutdanning, barnedødelighet, barselfeber, Rikshospitalet, Fødestiftelsen i Akersgaten, Kristian Brandt, Kathy Anker Møller, Louise Isaksen, Trygve Hesselberg, Per Børdal