Behandling av hoftebrudd fra middelalder til begynnelsen av 1900-tallet

Tittel

Behandling av hoftebrudd fra middelalder til begynnelsen av 1900-tallet

Video

Forteller

Knut Strømsø

Omtalte personer

Johan Gutenberg, Gersdorf, J Foss, T.G Morton, Ignaz Semelweis, Julius Nicolaysen, Wilhelm Røntgen, Kristian O.B. Birkeland

År opptak

2013

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i ortopedi Knut Strømsø forteller om behandlingen av brudd i øvre del av lårhalsen gjennom middelalderen og frem til begynnelsen av 1900-tallet. Han beskriver hvordan man forsøkte å la pasientene ligge i forskjellige former for strekkapparat til bruddet var grodd etter tre til seks måneder. Men dette førte til meget høy dødelighet. En av de først om begynte med operativ behandling var Julius Nikolaysen, kirurg på Rikshospitalet som allerede på 1890 tallet stilte diagnosen klinisk og så naglet pasienten i sengen. Han kommer også innom innføring av anaestesi og anseptikkTid: 14,3 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

kirurgi, lårhalsbrudd, strekkbehanling, nagling, anestesi, aseptikk, røntgen, Johan Gutenberg, Gersdorf, J Foss, T.G Morton, Ignaz Semelweis, Julius Nicolaysen, Wilhelm Røntgen, Kristian O.B. Birkeland