De første humane levertransplantasjonen på Ullevål sykehus i 1971

Tittel

De første humane levertransplantasjonen på Ullevål sykehus i 1971

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Snorre Aune

År opptak

2013

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i kirurgi Snorre Aune forteller om de første forsøkene i 1971. Den første, en kvinne ble mislykket. Detter en mann som ble vellykket teknisk og levde i cirka fire uker. Den tredje var også en mann som døde etter flere måneder og døde av et blødende tolvfingertarmsår. Tid 4,2 minutter

Sykehus

Ullevål

Stikkord

kirurgi, levertransplantasjon, dødsårsak