Oslo kommunale sykehus 1950 med hovedvekt på Ullevål

Tittel

Oslo kommunale sykehus 1950 med hovedvekt på Ullevål

Video

Forteller

Per Sømderland

År opptak

2014

Fotograf

Bredo Lind

Beskrivelse

Filmen som et tatt opp i 1950 beskriver forholdene ved Oslosykehusene med hovedvekt på Ullevål. Men også Aker og Dikemark nevnes. Ullevål hadde den gang 2000 innlagte og 1500 ansatte. Interntransporten forgikk delvis med hest. Man hadde planer om nytt «røntgenbygg» som først stod ferdig i 1060 og i dag kalle Midtblokka. Man er innom flere avdelinger, særlig er aktiviteten på røntgenavdelingen godt beskrevet. Tid: 8 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

Ullevål, Dikemark., Aker, hestetransport, røntgen, røntgenavdeling, legevakt, pleiepavilliong, ambulanse