Gjessings laboratorium - Spektrofotometer til måling av metabolitter i blod og urin

Tittel

Gjessings laboratorium - Spektrofotometer til måling av metabolitter i blod og urin

Video

Forteller

Per Olov Foss

Omtalte personer

Rolv Gjessing

År opptak

2006

Fotograf

Finn Krogvik

Beskrivelse

Laboratoriemedisineren Per Olav Foss forteller hvordan Rolv Gjessing kunne måle stoffet i blod og urins for å forklare hvordan den spesielle tilstanden kataton schitzofreni oppsto. Han viser også frem en prototype på en kalkulator Gjessing brukte

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, kataton schizofreni, kalkulator, Rolv Gjessing, Per Olov Foss