Arbeidsterapi og pasientkunst på Dikemark i Rolv Gjessings tid

Tittel

Arbeidsterapi og pasientkunst på Dikemark i Rolv Gjessings tid

Video

Intervjuer

Maria Knutzen

Forteller

Per Olaf Foss

Omtalte personer

Leiv Gjessing

År opptak

2006

Fotograf

Finn Krogvik

Beskrivelse

Per Olav Foss forteller om hvordan Rolv Gjessing satte arbeidsterapi i system ved Dikemark sykehus da han ble ansatt på begynnelsen av 1920-tallet. Det dreide seg om håndverk og arbeid på gårdsbruket, men også om kunstnerisk aktivitet for dem som hadde anlegg for det. I samarbeid med Ivar Følling etablerte en standardisert diett hvor man kjente nøyaktig innhold av nitrogen. I opptaket blir noe av denne kunsten vist frem og det beskrives hvordan den ble funnet Tid:5,1 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, psykiatriske sykehus, arbeidsterapi, pasientkunst, Rolv Gjessing, Per Olav Foss, Maaria Knutzon