Rolv Gjessings liv og gjerning på Dikemark sykehus

Tittel

Rolv Gjessings liv og gjerning på Dikemark sykehus

Video

Forteller

Bjørn Gunby

Omtalte personer

Rolv Gjessing, Christian Schreiner, Ragnar Vogt, Wilhelm Bjertnes

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Bjørn Gunby forteller om Rolv Gjessings studie- og distriktslegetid samt virke på Dikemark hvor han ble ansatt i 1922 og gikk av i 1979. Han beskriver hvordan Gjessing utførte og resultatene av forskningen på kakaton schizofreni i samarbeid med metereologen Wilhelm Bjerknes og ernæringsfysiologen Asbjørn Følling. Tid: !8,2 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, kataton schizofreni, nitrogenballanse, ernæringsfysiologi, temperatur, bevegelse, Leiv Gjessing, Christian Schreiner, Ragnar Vogt, Wilhelm Bjertnes, bjørn Gunby