Laboratorieutstyret Rolv Gjessing brukte

Tittel

Laboratorieutstyret Rolv Gjessing brukte

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Bjørn Gunby

Omtalte personer

Rolv Gjessing

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Bjørn Gunby viser i samtale med Rolf Kåreen noe av det utstyret som ble brukt i Gjessings Tid: 2,2 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, laboratorieutstyr, Rolv Gjessing, Bjørn Gunby